• / WhatsApp (+376) 630470
  • contact@lead-r-agency.com
  • 09:00 / 18:00

Creació de logo


Crear un logo és com articular la identitat d’una marca en una imatge compacta i memorable. Comença amb una investigació profunda per comprendre la marca, la seva missió, valors i públic objectiu. Aquesta comprensió informa el procés creatiu.

Després, es passa a la fase de concepte, on s’ideen diverses opcions de disseny que reflecteixin la personalitat i els objectius de la marca. Aquestes idees es desenvolupen mitjançant esbossos i esquemes visuals.

Seguidament, es refinament els conceptes seleccionats. Això implica experimentar amb tipografies, colors i formes per trobar la combinació perfecta que comuniqui eficaçment el missatge de la marca.

Finalment, es presenta el logo al client per a feedback i iteració. Els ajustos es fan segons les preferències del client fins que es troba el disseny final que encapsula la identitat de la marca i transmet el seu missatge de manera clara i potent.